کنسرت استُـکـهلم


http://s1.picofile.com/file/6744643858/v.jpg


همایون شجریانکیفیت: عالی

1  مقدمه - تصنیف عاشقانه ...

Size: 8.5 Mb           Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

2  ساز و آواز - بوی عشق ...

Size: 9.0 Mb 
         Server:
PicoFile         ..........  Download
-----------------------------

3  تصنیف قیژک کولی ...

Size: 6.9 Mb           Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

4   تصنیف مستانه ...

Size: 10.1 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

5   ساز و آواز - کمند زلف ...

Size: 8.4 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

6   تصنیف زهی عشق ...

Size: 7.3 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download ----------------------------