آخرین کنسرت


http://s1.picofile.com/file/6193252512/delkash_01.jpg

دلکشکیفیت: عالی
 1   مقدمه ...

Size: 6.4 Mb 
  ..........  Download
----------------------------

2   بردی از یـــادم، دادی بر بـــادم، با یادت شـــادم ...

Size: 4.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   امید جانم ز سفر باز آمد ...

Size: 3.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4   پرسون پرسون، یواش یواش ...

Size: 2.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   مارا زکه پابند جنون کردی و رفتی ...

Size: 3.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   سحر که از کوه بلند جام طلا سر میزنه...

Size: 4.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   آتشی ز کاروان جدا مانده ...

Size: 4.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   ما را بس ...

Size: 2.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   ربابه جان (مازندرانی) ...

Size: 2.3 Mb
   ..........  Download
----------------------------

10   به کنارم بنشین ...

Size: 7.8 Mb
   ..........  Download
---------------------------

11   شب آمد، هجران باز آمد (منیژه درودیان - مهمان) ...

Size: 5.8 Mb
   ..........  Download
----------------------------

12   شــد ... زنــدگانی ... زندان من ...

Size: 6.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------