کنسرت فرانسه


http://s1.picofile.com/file/6101099594/1.jpg


مرضـیه


کیفیت: عالی
1   دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم ...

Size: 2.6 Mb 
  ..........  Download
----------------------------

2   میگذرم تنها، از میان گلها ...

Size: 1.5 Mb
   ..........  Download
----------------------------

3   بگذر از کوی ما، کن نظر سوی ما ...

Size: 2.2 Mb
   ..........  Download
----------------------------

4   به رهی دیدم برگ خزان، پژمرده زبیداد زمان، کز شاخه جدا بود ...

Size: 2.1 Mb
   ..........  Download
----------------------------

5   بخوان دوباره بخوان، بخوان به نام گل سرخ ...

Size: 3.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

6   جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم ...

Size: 3.0 Mb
   ..........  Download
----------------------------

7   می زده شب، چو ز می کده باز آیم؛ بر سر کوی تو من به نیاز آیم ...

Size: 2.4 Mb
   ..........  Download
----------------------------

8   اشک من هویدا شد، دیده ام چو دریا شد ...

Size: 1.9 Mb
   ..........  Download
----------------------------

9   امشب به بر، من است آن مایه ناز؛ یا رب تو کلید صبح در چاه انداز؛ ای روشنی، صبح به مشرق برگرد؛ ای ظلمت شب، با من غم دیده بساز
(امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام) ...

Size: 2.5 Mb
   ..........  Download
----------------------------

10   اگر مستم من از، عشق تو مستم، عشق تو مستم ...

Size: 2.3 Mb
   ..........  Download
---------------------------

11   بوی جوی مولیان، آید همی؛ یاد یار مهربان، آید همی، ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیحون از نشاط روی دوست، خنگ مارا تا میان، آید همی ...

Size: 2.1 Mb
   ..........  Download
----------------------------