خورشید آرزو - کنسرت برلین

همایون شجریان


کیفیت: عالی

1  اشتیاق ...

Size: 7.0 Mb            Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  آواز خورشید آرزو ...

Size: 14.7 Mb 
         Server:
Pico.F         ..........  Download
-----------------------------

3  تصنیف چین زلف ...

Size: 8.1 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

4  ساز و آواز عشق پاک ...

Size: 8.7 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

5   تصنیف اسرار عشق ...

Size: 8.6 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

6   دلشده، ساز و آواز ...

Size: 7.1 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

7   تصنیف وطن ...

Size: 10.5 Mb         Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

8   تصنیف مرغ سحر ...

Size: 5.0 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------


http://s1.picofile.com/file/6264759554/419_orig.jpg